Externí spolupracovníci

 


 

Mgr. Hana Vojtíšková
arteterapeutka, psychoterapeutka
Pracuje na pozici arteterapeutky na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice - Hradec Králové.
Vlastní psychoterapeutická praxe - Hradec Králové.

 

MUDr. Elena Křivková
psychiatrička, psychoterapeutka, supervizorka 
Privátní psychoterapeutická a poradenská praxe - Hradec Králové.
Privátní psychiatrická a psychoterapeutická praxe - Trutnov.
Lektorka Institutu pro výcvik v Gestalt terapii - Praha.

 

Mgr. Zita Homolková
arteterapeutka, lektorka, psychoterapeutka
Pracuje jako učitelka psychologie. 
Vlastní psychoterapeutická praxe - Hradec Králové.

 

Mgr. Jana Bartoňová
pedagožka, lektorka, psychoterapeutka
Privátní psychoterapeutická praxe v Trutnově.
Spolupráce s organizacemi, doprovázejícími pěstouny,
profesní zaměření na traumatizované děti a děti s poruchou vazby. 
e-mail: janka.bartonova@centrum.cz