Vzdělávání v roce 2017


 

PŘEHLED AKCÍ PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY - 2017

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

2.2.2017

15:30-20:00

Diamant, Jaroměř

Dospívání a odchod dětí z PP (6h)

Mgr. Zita Homolková

4.-5.3. 2017

víkend

Hotel Pod Zvičinou

Víkend pro děvčata 13-17 let

Mgr. Vladimíra Nahodilová
Mgr. Hana Vojtíšková
Radka Nekvindová

6.4.2017

15:30-20:00

Diamant, Jaroměř

Práce s traumatizovaným dítětem - sexuální zneužívání (6h)

Mgr.Gabriela Vykypělová

1.6.2017 15:30-20:00 Diamant, Jaroměř První pomoc (6h) Mgr. Iveta Nováková Knížková, záchranářka HK
14.-15.7.2017 2 dny   Dvoudenní akce pro chlapce 12 – 17 let s odborníkem na pobyt v přírodě a techniky přežití. Diamant
15.-16.7.2017  víkend Hotel pod Pralesem, Mladé Buky Psychohygiena pěstouna (12h) Bc.Tereza Kocurová a Mgr.Vladimíra Nahodilová
14.9.2017 15:30-20:00 Nová Radnice, Josefov Novinky v attachmentu (6h)

Mgr. Iva Pošívalová Říčařová

7.12.2017 15:30-20:00 Diamant, Jaroměř Právní minimum (6h) Mgr.Vladislava Knettig 
Bc.Ladislava Tichá

 

 

PŘEHLED AKCÍ PRO PŘECHODNÉ PĚSTOUNY - 2017

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

19.1.2017

9:30 – 12:30

Diamant, Jaroměř

Klub

 

2.2.2017

15:30 - 20:00

Diamant, Jaroměř

Dospívání a odchod dětí z PP (6h)

Mgr. Zita Homolková

16.2.2017

9:30 – 12:30

Diamant, Jaroměř

Klub

 

16.3.2017

9:30 – 12:30

Diamant, Jaroměř

Klub

 

6.4.2017

15:30-20:00

Diamant, Jaroměř

Práce s traumatizovaným dítětem - sexuální zneužívání (6h)

Mgr.Gabriela Vykypělová

20.4.2017

9:30 – 12:30

Diamant, Jaroměř

Klub

 

29.-30.4.2017

víkend

Hotel Pod Zvičinou

Psychohygiena pěstouna (12h)

Mgr.Iveta Geryková, Bc.Tereza Kocurová a Mgr.Vladimíra Nahodilová
1.6.2017 15:30-20:00

Nová Radnice,   Josefov

První pomoc (6h) Mgr. Iveta Nováková Knížková, 
záchranářka HK
29.6.2017 9:30 – 12:30 Diamant, Jaroměř Klub  
14.9.2017 15:30-20:00 Nová Radnice, Josefov Novinky v attachmentu (6h) Mgr. Iva Říčařová Pošívalová
18.9.2017 9:30 – 12:30 Diamant, Jaroměř Klub  
19.10.2017 9:30 – 12:30 Diamant, Jaroměř Klub  
16.11.2017 9:30 – 12:30 Diamant, Jaroměř Klub  
7.12.2017 15:30-20:00 Diamant, Jaroměř Právní minimum (6h) Mgr.Vladislava Knettig 
Bc.Ladislava Tichá
21.12.2017 9:30-13:00 Diamant, Jaroměř Klub - předvánoční posezení