Vzdělávání v roce 2016


 

PŘEHLED AKCÍ PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY - 1. POLOLETÍ 2016

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

25.2.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Puberta a komunikace

Mgr. Zita Homolková

17.3.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Péče o sebe

Mgr. Iveta Geryková

3.6.2016

15:00-19:00

Gymnázium J. Žáka,

Lužická 423, Jaroměř

Setkání

pěstounských rodin

PhDr. Mária Kerekešová Ph.D. (Slovensko)

PhDr. Štefan Šarkőzy, (Slovensko)

 

PŘEHLED AKCÍ PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY - 2. POLOLETÍ 2016

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

16.-17.7.2016

víkend

Hotel Pod Zvičinou

Práce s emocemi (12h)

Mgr. V. Nahodilová,

Bc. Tereza Kocurová

22.9.2016

15:30-20:00

Nová radnice Josefov,

Husova (Traxlerova) 110

Psychiatrické  minimum (6h)

MUDr. Elena Křivková

13.10.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA, Jaroměř

Romská kultura (6h)

Renáta Dzurková

(pěstounka 7 dětí)

10.11.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA, Jaroměř

Kniha života jako 
součást budování identity (6h)

(Vzdělávání pro nepříbuzenské pěstouny )

Bc. Lenka Pumrová

1.12.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA, Jaroměř

Kniha života (6h)

(Vzdělávání pro příbuzenské pěstouny )

Bc. Lenka Pumrová


 

PŘEHLED AKCÍ PRO PŘECHODNÉ PĚSTOUNY - 1. POLOLETÍ 2016

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

21.1.2016

9:30-12:30

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Klub

 

18.2.2016

15:30-18:30

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Klub

host PhDr. Michal Homolka

25.2.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Puberta a komunikace

Mgr. Zita Homolková

17.3.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA 40, Jaroměř

Péče o sebe

Mgr. Iveta Geryková

21.4.2016

9:30-12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

 

29.4.-1.5.2016

víkend

Ekocentrum PALETA, Oucmanice

Práce s emocemi

Mgr. Vladimíra Nahodilová,

Bc. Tereza Kocurová

19.5.2016

9:30-12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

 

3.6.2016

15:00-19:00

Gymnázium J. Žáka,

Lužická 423, Jaroměř

Setkání 

pěstounských rodin

PhDr. Mária Kerekešová Ph.D. (Slovensko)

PhDr. Štefan Šarkőzy, (Slovensko) 

16.6.2016

9:30-12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

PŘEHLED AKCÍ PRO PŘECHODNÉ PĚSTOUNY - 2. POLOLETÍ 2016

Datum

Čas

Místo

Téma vzdělávání

Přednášející

18.8.2016

9:30 – 12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

 

22.9.2016

15:30 - 20:00

Nová radnice Josefov

Husova (Traxlerova) 110

Psychiatrické minimum (6h)

MUDr. Elena Křivková

13.10.2016

15:30 - 20:00

Nám. ČSA, Jaroměř

Romská kultura (6h)

Renáta Dzurková

(pěstounka 7 dětí)

20.10.2016

9:30 – 12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

 

10.11.2016

15:30-20:00

Nám. ČSA, Jaroměř

Kniha života jako 
součást budování identity (6h) 

(Vzdělávání pro nepříbuzenské pěstouny)

Bc. Lenka Pumrová

24.11.2016

9:30 – 12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub

 

15.12.2016

9:30 – 12:30

Nám. ČSA, Jaroměř

Klub - Předvánoční posezení